Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija (trump. - LGTAO) buvo įkurta 2012 m. Brigitos Kymantaitės iniciatyva. Įgytos žinios studijuojant teisę, sutikti bendraminčiai ir įgyta patirtis po daugiau nei 8 metų darbo Lietuvos ir užsienio šalių gyvūnų globos organizacijose paskatino imtis iniciatyvos įsteigti organizaciją, savo veikla iš esmės keičiančią gyvūnų apsaugos situaciją Lietuvoje ir vienijančią visuomenės narius, kuriems rūpi gyvūnų apsauga.

Imtis veiksmų paskatino dažni netinkamo ir žiauraus elgesio su gyvūnais atvejai mūsų šalyje. Šimtai gyvūnų kiekvienais metais kenčia nuo žmonių žiaurumo, savininkų aplaidumo, nepriežiūros ir abejingumo jų poreikiams. Gyvūnų prieglaudos nepajėgia priimti visų atsisakytų ar tiesiog į gatvę išmestų benamių šunų ir kačių.

Mes manome, kad su gyvūnais privalu elgtis etiškai, atsižvelgiant į gyvūno prigimtį, o netinkamas ir žiaurus elgesys su jais turi būti vertinamas taip pat rimtai kaip ir bet kurie kiti nusikaltimai. Nors Lietuvoje veikia jau ne viena gyvūnais besirūpinanti organizacija, skirtingai nuo jų savo veiklą didele dalimi kreipiame siekdami formuoti vis aukštesnę gyvūnų apsaugos politiką, į prevencines ir įstatymų įgyvendinimo priemones, kurios padėtų ne tik konkrečiam gyvūnui, tačiau tai taptų ilgalaikiais pasiekimais visų gyvūnų gerbūvio užtikrinimui Lietuvoje.

LGTAO misija - gerinti gyvūnų gyvenimą Lietuvoje.

Savo misiją įgyvendiname pasitelkdami šias priemones:

 • Gyvūnus saugančių teisės aktų kūrimą, įgyvendinimą ir teisines procedūras – stebime teisės aktų vykdymą ir prisidedame prie jų tobulinimo. Siekiame užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos 5 gyvūnų laisvės,
 • Švietimą – siekiame didinti visuomenės domėjimąsi gyvūnų apsauga, skatinti pagarbą ir atsakomybę už juos, prisidėti tobulinant profesinę gyvūnų apsaugos sritį, atsižvelgiant į atsinaujinančius, patikimus mokslinius faktus,
 • Bendradarbiavimą – siekiame palaikyti glaudžius ryšius su valstybinėmis įstaigomis, Lietuvos ir tarptautinėmis gyvūnų apsaugos organizacijomis, prisidedame ir dalinamės informacija apie gyvūnų apsaugos vystymąsi kitose šalyse.
 • Sąžiningumas, pagarba ir lygybė,
 • Gyvūnai yra pasaulio bendruomenės dalis,
 • Gyvūnai pripažįstami turintys jausmus,
 • Gyvūnas ne pramoga ir ne pasipelnymo priemonė,
 • Visi gyvūnai turi teisę į teisinę apsaugą.
 • Žmogus, matantis gyvūną kaip juslią būtybę gebančią patirti kančią,
 • Žmogus, turintis pakankamai žinių užtikrinti, kad jo prižiūrimam gyvūnui yra nepažeidžiamos 5 gyvūnų laisvės:

5Laisvė nejausti alkio ir troškulio;
Laisvė nejausti nepatogumo;
Laisvė nejausti baimės ir nerimo;
Laisvė nejausti skausmo, nebūti sužeistam ir nesirgti;
Laisvė išreikšti natūralų-prigimtinį elgesį.

 • Žmogus, žinantis, kad maisto pasirinkimas turi pasekmes gyvūnams,
 • Žmogus, kuriantis, įgyvendinantis ir vykdantis gyvūnus saugančius įstatymus (atsižvelgdamas į mokslinius faktus),
 • Žmogus, mokinantis vaikus gailiaširdiškumo (atjautos) visiems gyvūnams nuo ankstyvos vaikystės.